Finbow – Genuine BowHow

Breddsträckvalsar för massa- och pappersindustrin

Finbow är en ledande expert inom spridarlösningar. Vi konstruerar, tillverkar och uppgraderar avancerade breddsträckvalsar som uppfyller alla internationella kvalitetsstandarder och våra globala kunders behov.

Breddsträckvalsar

Med erfarenhet från över 3000 levererade valsar har vi omfattande kunskap om utmaningar i olika användningsmiljöer.

Underhåll och modernisering

Vi hjälper dig att förbättra din driftstillförlitlighet med underhåll som ökar valsarnas livslängd.

Breddsträckvalsar för varje position

W-serien

Filt- och trådspridning i våta slutapplikationer

DN-serien

Fuktiga eller torra tillämpningar vid höga temperaturer och klibbande material

PDM-serien

Filt- och spridarapplikationer i massatorkningsprocess

SC Flygvals / Uttagsvals

För alla supermanglar

SL-serien

För tillämpningar med rullskärmaskiner

Underhåll och modernisering av breddsträckvalsar

Att undvika ett enskilt driftstopp kan spara kostnaden för en hel breddsträckvals. Förläng dina breddsträckvalsars livslängd med marknadens bästa underhåll.

Fungerande breddsträckvalsar och noggrann kontroll av pappersbanan hjälper till att reducera brott, förbättra produktionskvaliteten och förlänga filtens livslängd. Vårt underhåll av breddsträckvalsar kan ge nytt liv åt vilken vals, oavsett om den när tillverkad av Finbow eller andra tillverkare. Finbows patenterade lösningar möjliggör fler löpmeter för valsen och kan förlänga underhållsintervallen med flera år.

Vi ansvarar för allt från demontering, rengöring och mätning till nya delar, balansering, montering, testning och leverans. Dessutom erbjuder vi detaljerade rapporter om demontering och service. Som en kvalitetsförsäkran erbjuds en 24/36-månaders garanti för alla valsar som har genomgått service hos oss.

Finbow spreader roll before maintenance

Valsen före underhåll

Finbow spreader roll before maintenance

Valsen efter underhåll

Valsmodernisering

Att anpassa din produktionslina för att tillverka en annan produkt kräver inte alltid inköp av nya breddsträckvalsar. Finbows egna konstruktionsavdelning har omfattande erfarenhet av att modernisera befintliga breddsträckvalsar för att uppfylla nya specifikationer. Att uppgradera en spridarvalsrulle av gummi till stålspolar är ett populärt alternativ för att öka dina valsars livslängd.

Här är några av våra alternativ för översyn och renoveringar av breddsträckvalsar:

  • Flexibla kopplingar som förhindrar intrång av vatten och smuts i valsen samtidigt som de möjliggör jämn rotation och låg elförbrukning
  • Pålitliga flerfas tätningssystem mot fukt och smuts som möjliggör längre körtider för valsar.
  • Finbows patenterade fuktutdrivningssystem som förbättrar drifttillförlitligheten
  • Att modifiera en gummivals med stålspolar och en hållbar ytbeläggning
  • Direktdriftsfunktionalitet med precis hastighetsstyrning

Om Finbow

Sedan 1985 har Finbow varit en ledande leverantör av premium-breddsträckvalsar och service till världens största massa- och pappersmaskiner. Med över 3000 breddsträckvalsar levererade till 45 länder världen över, grundades det finländska företaget ursprungligen för att möta servicebehoven för de nordiska massa- och pappersfabrikerna.

Våra referenser

Vi har levererat och utfört service på de största och snabbaste pappers, papp- och massatorkningsmaskinerna i världen.