Ulosottotela

Ulosottotela (engl. fly roll) on superkalantereiden radan kireyden hallintaan tarkoitettu tela. Ulosottotelan tarkoituksena on pitää paperirata suorassa poikkisuunnassa, jotta paperin laatu säilyy tasaisena.

Telassa on tyypillisesti kolme paperiradan poikkisuuntaista, rataa levittävää segmenttiä. Finbow’n omana innovaationa valmistettu kumikytkin holkkisegmenttien välissä välittää voiman holkilta toiselle ja pitää epäpuhtauden telan ulkopuolella.

Finbow’n ulosottotelojen pitkän iän salaisuus on telan ominaisuuksien – kuten nopeus, lämpötila ja kosteus – sopivuudessa ajo-olosuhteisiin ja sen mekaanisessa rakenteessa, jonka tulee olla riittävän vahva telan halkaisijaan ja pituuteen nähden. Myös korkein laatukriteerein toteutettu Finbow Plus -huolto pidentää telan käyttöikää merkittävästi.

Esiselvityksessä telan positio ja käyttöalue analysoidaan tarkasti huomioiden koneeseen mahdollisesti lähitulevaisuudessa tehtävät päivitykset ja muutokset. Selvityksen pohjalta määritellään telan ominaisuudet, jotka takaavat sille parhaan mahdollisen toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän.

Jokainen Finbow-telaratkaisu valmistetaan position edellytysten mukaiseksi ja mitoitetaan Finite Element Analysis -tekniikalla (FEA). Huomioimme telan suunnittelussa paperiradan ja koneen rungon leveyden, valmistettavan paperilajin sekä position ja ajonopeusalueet. Myös kriittiset värähtelytaajuudet kerrannaisineen, kaarevuuden suunta, telan todellinen ajolämpötila sekä mahdolliset halkaisijarajoitukset ja kannakeratkaisu vaikuttavat lopputulokseen.

Tarkan positio- ja tarvemäärityksen pohjalta valmistamme kustannustehokkaan telaratkaisun, jossa vastataan telan tulevan position edellytyksiin. Määrityksen pohjalta teemme valinnat pinnoitteiden, laakerointien, holkkimateriaalien ja kannakeratkaisuiden suhteen.

Jokainen Finbow'n tela testataan huolellisesti ennen sen luovutusta asiakkaalle. Näin takaamme tuotteillemme pitkän käyttöiän ja toimintavarmuuden

Toimitamme laadukkaat tuotteemme kustannustehokkaasti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan Päämarkkina-alueemme on Suomi, mutta toimimme vahvasti myös Ruotsin, Keski–Euroopan ja Aasian markkinoilla.

Tuemme asiakkaidemme menestystä sekä paperi- ja kartonkiteollisuuden että paperikoneteollisuuden telojen valmistuksessa ja huollossa. Toimintamme tavoitteena ovat kustannustehokkaat, toimintavarmat ja tuottavuutta parantavat telaratkaisut, jotka synnyttävät luottamuksellisia, pitkäaikaisia ja kehittyviä kumppanuuksia.