Levitystela

Levitystela on useimmiten kiinteän, taivutetun akselin päälle koottu tela, jonka pinta muodostuu teräksisistä holkeista. Holkkien välissä on kumista ja metallista koostuva kytkin, joka välittää voiman holkilta toiselle pitäen epäpuhtaudet ja kosteuden telan ulkopuolella.

Levitystelan teho perustuu telan kaarevuuteen, sen oikeaan kulmaan ja nopeuteen paperirataan nähden. Pintaominaisuuksia räätälöimällä teräspintaiset telat sopivat kaikkiin paperikoneen positioihin. Haponkestävä teräs tai sopivalla pinnoitteella, kuten kovakromilla tai wolframkarbidi-teflonilla, käsitelty hiiliteräs kattavat jo lähes kaikki tarpeet. Lisäksi pinnan oikea uritus antaa nopean koneen teloille ominaisuuksia, joita sileällä pinnalla ei voida saavuttaa.

Finbow’n levitystelojen pitkän iän salaisuus on telan ominaisuuksien – kuten nopeus, lämpötila ja kosteus – sopivuudessa ajo-olosuhteisiin ja sen mekaanisessa rakenteessa, jonka tulee olla riittävän vahva telan halkaisijaan ja pituuteen nähden. Myös tiukat laatukriteerit täyttävä Finbow Plus -huolto pidentää telan käyttöikää merkittävästi.

Finbow levitystela | Spreader roll

Esiselvityksessä telan positio ja käyttöalue analysoidaan tarkasti huomioiden koneeseen mahdollisesti lähitulevaisuudessa tehtävät päivitykset ja muutokset. Selvityksen pohjalta määritellään telan ominaisuudet, jotka takaavat sille parhaan mahdollisen toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän.

Jokainen Finbow-telaratkaisu valmistetaan position edellytysten mukaiseksi ja mitoitetaan Finite Element Analysis -tekniikalla (FEA). Huomioimme telan suunnittelussa paperiradan ja koneen rungon leveyden, valmistettavan paperilajin sekä position ja ajonopeusalueet. Myös kriittiset värähtelytaajuudet kerrannaisineen, kaarevuuden suunta, telan todellinen ajolämpötila sekä mahdolliset halkaisijarajoitukset ja kannakeratkaisu vaikuttavat lopputulokseen.

Tarkan positio- ja tarvemäärityksen pohjalta valmistamme kustannustehokkaan telaratkaisun, jossa vastataan telan tulevan position edellytyksiin. Määrityksen pohjalta teemme valinnat pinnoitteiden, laakerointien, holkkimateriaalien ja kannakeratkaisuiden suhteen.

Jokainen Finbow'n tela testataan huolellisesti ennen sen luovutusta asiakkaalle. Näin takaamme tuotteillemme pitkän käyttöiän ja toimintavarmuuden.

Toimitamme laadukkaat tuotteemme kustannustehokkaasti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan Päämarkkina-alueemme on Suomi, mutta toimimme vahvasti myös Ruotsin, Keski–Euroopan ja Aasian markkinoilla.

Tuemme asiakkaidemme menestystä sekä paperi- ja kartonkiteollisuuden että paperikoneteollisuuden telojen valmistuksessa ja huollossa. Toimintamme tavoitteena ovat kustannustehokkaat, toimintavarmat ja tuottavuutta parantavat telaratkaisut, jotka synnyttävät luottamuksellisia, pitkäaikaisia ja kehittyviä kumppanuuksia.

Q HOW CAN I ORDER THE ROLLS I NEED?
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

Q SECOND QUESTION ABOUT SPREADER ROLLS
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

Q THIRD QUESTION ABOUT SPREADER ROLLS
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.